6NFC 2018 (Men)

Semi-final 2

Slovakia, Presov, Sporthall Bastova

Norway Men

7

vs

Germany Men

8

Match Start:

17:06

Match End:

18:58

Spectators:

115

Norway Men

Germany Men

Norway Men

Germany Men

Norway Men

Germany Men